‘…And I Will Harken Unto You’

(Jer. 29:12) THE MATCHLESS POWER EVER AT OUR FINGERTIPS    It was a beautiful summer morning. The sky was clear, the air fresh and cool. Some were already at work and the activities of the day were well underway.  There was a plane flying high overhead. Few paid much attention to it, but those that... Continue Reading →

My Problem With Easter

While claiming that it accurately symbolizes the resurrection of Jesus Christ, it focuses on a religious observance ordained by the world's churches that honors a counterfeit god. It has no basis in fact and every aspect of it is a lie. Jesus did not die on "Good Friday" and He did not rise on "Easter... Continue Reading →

Tatizo langu na Pasaka

  Wakati wa kudai kuwa inaashiria kwa usahihi ufufuo wa Yesu Kristo, inalenga kwenye ibada ya kidini iliyowekwa na makanisa ya ulimwengu ambayo yanaheshimu mungu wa bandia. Haina msingi kwa kweli na kila kipengele chao ni uongo. Yesu hakufa kwenye "Ijumaa njema" na hakufufuka "Asubuhi ya Jumapili ya Pasaka"! Maneno yale ya Yesu yalikuwa: "Kama... Continue Reading →

Barua ya Otara ya George

Salamu mzee Leslie, Asante kwa msaada wote uliyotoa ambao umewawezesha waumini hapa kukusanyika na kusherehekea sikukuu mwaka huu. Mungu awabariki wale wote waliochangia kwa msaada huu. Nilianza kujiunga na Waumini wa Isiolo na Meru Maua kwa Isolo Mwangaza ambapo wanaendelea kumadhimisha Sikukuu. Nilijiunga na waumini wa Nairobi kwenye kituo cha Embakasi ambako nilikaa siku moja... Continue Reading →

George Otara letter

Greetings elder Leslie, Thank you for the whole assistance you gave us which has enables the believers here to assemble and celebrate the feast this year. May God bless all those who contributed towards this assisitance. I started joining the believers of Isiolo and Meru Maua at Isolo Mwangaza where they are going on celebrating... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑